Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi

CHIM, Love ve Amaranth
#1
Alıntı:"Bu sihirli kelimeler ile birlikte, Tecavüz Kralı krallığın bir diğer gizli hecesi olan bir diğer "CHIM” ekledi."  ~36 Lesson of Vivec, Sermon 12

CHIM ("kim" olarak telaffuz edilir: MK Posted 26 October 2007 - 11:22 PM 'Kim') ölümlü kimselerin öldükten sonra meydana gelen tanrıların bütün bilinen kanunlarından ve bozukluklarından kurtulabileceği ve maneviyata ermesi durumudur. Kullanıcının Anu ve Padomay’i karıştırmasından önceki duruma dönmesini ve onlar Aurbis’i nasıl memnun ediyorsa bunu abartmasını sağlar. CHIM genellikle Aşk/Sevgi/Love ile ilişkilendirilmektedir, bu da görünüşte bunu Tanrı’nın gerçekte "Aşk" olması konusuna bağlamaktadır.

Ehlnofex dilinde bu kelime, kabaca krallık, yıldız ışığı ve yüksek görkem ile eşleştirilir ve sürekli değişen fakat normalde "Konsantrasyon içerisinde en küçük parçalara kadar ayırmayla tehdit eden Taçlanmış (onurlandırılmış) Kule sembolü ile temsil edilir". CHIM, Psijic Gayretinin en son evresidir, bu çaba gibi, evreni çevreleyen fakat varlığı içerisinde kendi bireyselliğinizi saklayan, sadece kuleyi izleyerek gerçekleştirilebilir. Kulenin varlığında kendi bireyselliğini sürdürmede başarısız olanlar evrenden izleyicilerinin silinmesiyle sonuçlanacaktır. Bu "Sıfır Toplamı" olarak bilinen bir durumdur. CHIM bir kez gerçekleştirildiği zaman insanlar Tanrılığın anlaşılamaz duygusu gibi her zaman yeni olan zamanın hem içeriye hem de dışarıya doğru bir şekilde büküldüğü bir durum yaşarlar. CHIM’i gerçekleştiren kişi korku olmadan Kuleyi gözlemleyebilir ve onun içinde yaşayabilir. CHIM ,The Walking Ways içerisinde muhtemelen beşinci basamaktır.

Alıntı:"Basit şekilde ortaya konduğu zaman, Tanrılar ölümlüler gibi eğlenceyi bilemeyeceği için, onların yaratılışını, bu nedenle ölümlüler sadece geçmiş ölümlü sonlarına sıçrama yapabilen modellerin ataları olarak Özgürlüğün zevkini anlayabilir." ~Beşinci Çağdan Aşk Mektubu, Tamriel’in Gerçek Amacı

CHIM’deki ilk ve en ünlü girişim Nirn’in yaratılmasıdır. O Kule’yi gördükten ve Psijic Çabasına başladıktan sonra bunu Tanrı Lorkan izlemiştir. Lorkhan’ın kasıtlı olabilecek davranışları sebebiyle CHIM girişimi başarısız oldu. Vivec Lorkhan’ın CHIM deneyini muhtemelen kasıtlı olarak sabote ettiğini böylece diğerlerinin onda nasıl başarısız olmayacaklarını bilebileceklerini belirtti. Lorkan’ın başarısızlığı Aurbis’e, onları “ölümlülerin eğlencesini” ölümün sadece bir illüzyon olduğunu ve sadece kırılması gereken bir döngü olduğunu bilmenin bilemeyecekleri için orjinal ruhların CHIM gibi varlık durumlarını gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını gösterdi. Orijinal ruhlar ölçülemez ve sonsuzdur sadece batılları ve egoları tarafından ayrılabilirler. Onların sınırsız ölçümleri ve tarifsizliği onların sonlarını ve sınırlarını düşünmeyi zorlaştırmaktadır. Yani onların kendi kişiselliklerini Aurbis’ten tespit edemezler. Bu kalıtsal her şeye gücün yetmesi hali onların, ölümlü ruhların doğal sınırlarından kurtularak yaşayabildiği özgürlüğün gerçek zevkini bilmeyi imkansız hale getirmektedir. Bu sebepten dolayı Lorkhan gerçek üstünlüğün gerçekleştirilebileceği bir yol olarak Mortal (ölümlü) Gezegenini oluşturmaya başladı. Çünkü sadece ölümlüler ölümsüz ilahi varlıklar tarafından ortaya konan bütün sınırlarını, kanunları ve bozuklukları geçme yeteneğine sahiptir. Mundus’un kendisi Aurbis’in bir yansıması olarak tasarlanmıştır. Ve İlişkisel olarak da Kule Lorkhan’ın başarısızlığı gizli Serpent (Yılan) takımyıldızının içinde yaşayan Void Ghost olarak bilinen bilincini bir sürüklenme olarak gönderdi. O burada CHIM’in ötesinde var olan yerlere ulaşmaları için diğerlerine yardım etme amacını gerçekleştirmeye çalıştı.

Gerçekten CHIM'i gerçekleştirdiği bilinen iki varlık Vivec ve Talos’tur (Tiber Septim olarak ta geçebilir). Vivec muhtemelen Daedric Prensi Molag Bal ile evlendikten ve eşleştikten sonra CHIM'i öğrendi. Vivec onun doğası üzerine son derece bol miktarda yazdı ve mahkemesi esnasında Azura’yı dünyadan kovmak için CHIM'i kullandı. Talos tanrılığa geçmeden önce CHIM'i gerçekleştirdi bunu nasıl yaptığı ise tam olarak bilinmemektedir. Bir aşk hareketinde, Talos Cyrodiil ormanlarını bütün tarihten geçmişe dönük olarak etkili bir şekilde silmek için CHIM'i kullandı. Aşağıdakileri söylemiş gibi alıntılanmaktadır;

Alıntı:"Bu tahtı kazanmam için çok ızdırap çektiniz ve sizin ormanlardan ne kadar çok nefret ettiğinizi biliyorum. Size Talos Stormcrown'ın gücünü göstereyim, Kuzeyin oğlu, nefesimin uzun kış olduğu yer, sadakatimle ve benim olan burayı baştan şekillendireceğim. Bunu sizin için yapıyorum Kırmızı Lejyon, seni sevdiğim için." ~'From the Many Headed Talos'

Mysterium Xarxes Üzerine Tefsirler, Kitap Üç, Daedric alfabesinde "CHIM" ile başlamaktadır ve yoğun bir şekilde bu konuyla ilgilenmektedir.

Alıntı:"Kule, Cennet’in bütün katmanlarına değer [...] ve onun zirvesinden olabileceği gibi görünür. Dahası: o kişi bir zamanlar olduğu gibi olur ve yine de o yolda ardından yürüyenler için değişmiştir. Bu [...] ölümlülerin nasıl yapıcı olduklarının sırrıdır [CHIM] ve yapıcılarında nasıl tekrar ölümlü olduklarının."

Alıntı:"Ölümlülerin nasıl yapıcı olduklarının sırrıdır [CHIM] ve yapıcılarında nasıl tekrar ölümlü olduklarının."

Satırı Amaranth’ın ilgili konusunun bir göstergesi olmasına rağmen bu nedenle CHIM’i bilen bir kişinin Kulenin zirvesinde ya da içinde yaşadığı ve gerçekliği değiştirebilmek için kıyaslanamaz bir güce sahip olduğu söylenir. Amaranth'a atıfta bulunan Mankar, CHIM'in Amaranth'ın ilk ayağını olduğunu ve benliğinin farkında olması gerektiğini yazar. CHIM halinde bencil olmamak gereklidir, CHIM halindeyken birine öyle bir şekilde bağlanılması gerekildir ki içinde bencil duyguları yoketmelidir. CHIM'in Amaranth ilişkisini yaşarken büyük değişiklikler evreni yerle bir edebilir bu yüzden CHIM gücüne ulaşmış iki kişi Tiber Septim ve Vivec gücünü normal insanların iyiliği için kullanmıştır. Bazı kaynaklarda Vivec tıpkı Tiber'in Cyrodiil ormanlarını şekillendirdiği gibi Vvardenfell'i şekillenderdiği yazar. Vivec'i ise Amaranth mertebesine ulaşmaya çalışmıştır ancak cesaret edememiştir (!). Ayrıca bu manevi hava sadece bir kez gerçekleşmektedir.

Peki Vivec neden Amaranth olmadı?

Yani, Vivec CHIM’e katıldığı zaman, niçin o Amaranth’a ulaşmadı? Kesinlikle o imha etmek için bütün araçlara sahip değil miydi? Bunun cevabı sevgidir, her 36 Sermondada, Vivecimsi kibardır ve geleneksel etkileyici kibarlıktadır. Vivec "Şeytani İkiliğin bir çekiç ile birlikte ayrılmasını bildiriyorum” İlahi ve Ölümlü arasındaki ayrışma demiştir. O "Ben ve Benim tamamım Biziz" demiştir ve bu bir abartma değildir. O ölümlüleri İlahiyata katılmaktan tutan tuzağın bir parçası olduğu gibi Daedra’nın da Wheel'in bir parçası olduğunu bildirmektedir. Fakat o ayı zamanda onlara “Anahtar ve Kilit” demektedir çünkü Daedra’ya tapmak ölümlülük hapishanesinden özgürlüğün anahtarını içermektedir: disiplin, bilgi ve ondan gelen yetenek. Kendilerini Daedra’ya karşı test ederek, Dunmerler özgürlüklerini yeniden elde edebilir.  Fakat eğer Vivec Amaranth olursa, o insanlarına ne sunabilir? Kesinlikle, güvenlik ve saadet, fakat bu geçici bir cennet olurdu, çünkü bu insanlar onun umduğu gibi, onun insanları aydınlanmış olmazdı.

[Resim: E0DZZYG.png]


Vivec herkesin CHIM’e katılmak zorunda olduğunu biliyordu. Herkes onun aydınlanmış olduğu kadar oluncaya kadar disiplinin işkencesinde katlanmak zorundadır. Bu Lorkhan’ın Mundus’u yarattığı süreçtir. Bu sadece Ölümlünün İlahiyata evrimi değildir fakat Ölümlünün İlahiyat ile bütünleşmesidir. Ve bu aşktır, sevgidir. Mundus’un hepsi ilahi olmak zorundadır. Aşk gerçekleştirilmek zorundadır. Aşk disiplin gerektirir ve disiplin acının ürünüdür. Bu nedenle, Vivec Amaranth olmadı,  Kolay Lokma olmadı. Çünkü böyle yapabilmek için bütün Ölümlüleri ölüm ve gafletle lanetlemek anlamına gelirdi. Onlar, yumuşak, kanaatkâr, acı, kızgın ve isyankâr olabilirdi. Bu aydınlanma değildir. Bu bir mutluluk değildir. Bu Aedra’nın tasarlayabileceği bir şeyden daha doğru bir şey için bir lanettir. Bunun yerine o Mephala’nın bir yansıması, Daedric bir eko oldu. Sistemin bir parçası olarak, kibar fakat zalim bir hücrenin adil bir muhafızdır. Vivec Amaranth olma da başarısız oldu (Bu kesin değil) böylece o bize bunun nasıl yapılacağını gösterebilirdi. Bu Dunmer kültürünün dip akıntısında akan bir temadır. Onlar şeytana âşıktır. Ve bu diğer TES kültürlerinin kendi içinde şeytani bir hareket gibi görünmektedir. Fakat bu çok daha zeki ve daha hesaplı bir şeydi. Dunmerler hırsızdır ve onlar itaatli gibi görünmeye çalışarak Daedra’dan gücü çalmaktadır. Onlar kendileri gibi davranan Daedra’yı sömürmektedir. Çünkü onlar aksini yapma konusunda yeteneksizdir.Belki de şimdi siz Kirkbride ve Bethesda'nın bunu nasıl haklı bir şekilde elde ettiğini anlamaya başlamışsınızdır.

Amaranth, bilinen tek yeni tanrılığın (Godhead) son doruk noktadısıdır. TES Evreni temelde bir rüyadır, bilinen ilk ve tek Amaranth Anu'dur. Elder Scrolls evreninde Aşk'ın önemi burada devreye girer.Elder Scrolls Evrenin ilk Aşk hikayesi Anu ve Nir adına oluşmuştur, rüya bilinci ise Anuda. Çünkü Sevgi (Aşk, Love) tanrılığa doğru yol alışımızı gösterir ve Elder Scrolls Evreninde en önemli iki şeyden biridir. Yaratılıştaki Anu ve Padomay çekişmesinden sonraki Nir'in yaralanması ve 12 parçaya bölünmesi ve Anu'nun bunu tek bir parça haline getirip Nirn haline getirdikten sonra kendini onun için feda etmiştir. (Padomay ile birlikte kendini Void'e çekiyor) Birşeyi çok sevdi ve kutsallaştı (CHIM – benlik taşıma “ben”) ardından bilinçsiz olarak rüya görmeye başladı (Amaranth - bensizlik)

"Amaranth anon anew AE I" - "Amaranth anon Anew AE I, cennet ve dünyanın geçiş yollarını işgal ettiği söylenmektedir. Çünkü yukarıdaki ve aşağıdaki herkes Amaranth anon Anew AE I’a onların geçiş yolunu bulup bulamayacağını soruyordu. Amaranth anon Anew AE I görünür olmaya sebep olan Tanrılıktır. Amaranth anon Anew AE I dönüm noktasında bir mihenk taşı olarak durmaktadır.  Buradaki “AE” Ehlfonex dilinde “Is” anlamına geliyor. Yani Anu yerine Amaranth yani Godhead (Tanrılık) e ulaşıp onun yerine geçip rüyayı o görsün, o tanrı olsun anlamına geliyor kabaca. Ancak dediğim gibi sadece bir hak var, çünkü bu süreçten sonra başarısız olursan o manevi durum senin için yokoluyor ve yeryüzüne geri dönemiyorsun.

Alıntı:[22:41] <%MK> "Amaranth anon Anew AE I, which is said to have occupied the passageways of heaven and earth, because everyone above and below asks Amaranth anon Anew AE I if they cannot find the passage. Amaranth anon Anew AE I is the Godhead who caused to be visible. Amaranth anon Anew AE I stands as a post at the turning point. The others say of Amaranth anon Anew AE I the post: "The one and one (an
[22:41] <%MK> inelegant numner) who crosses the middle of the Z the Centrex without calm, may his name be I and no other, for he takes up the center of it in sleep. The path of the stars of the sky should be kept unchanged but will not, for he dreams in the sun and now has dreamed of orphans, anon Magne-Ge, the colors he still wishes to dream.
"

Alıntı:The New Man becomes God becomes Amaranth, everlasting hypnogogic. Hallucinations become lucid under His eye and therefore, like all parents of their children, the Amaranth cherishes and adores all that is come from Him.
I ARE ALL WE.
God is Love.
COME TO THE HOUSE OF WE.
God is Love.
ONE WORLD IN SPIRIT I AM.
God is Love.
~Loveletter From the Fifth Era, The True Purpose of Tamriel

Birazda Aşk veya Sevgi olayına girmek istiyorum;

36 Lesson of Vivec içerisinde Vivec “Aşkı bilmek” ve “bunu uygulamanın” ne kadar önemli olduğunu okuyucuya hissettirmek için çok zaman harcar. Fakat Vivec’in aşk konseptinin geleneksel modern Batı konseptinden oldukça farklı olduğu hemen açığa çıkmaktadır.

Bir çok kişinin Vivec’in Aşkının Aleister Crowley’in Aşkıyla oldukça benzer olduğunu anlaması uzun sürmemiştir. Bu İrade altında uygulanan ya da tecrübe edilen herhangi bir hareket ya da itki olarak tanımlanmaktadır.

Aşkı açıklayabilmemiz için biz Crowley’in İrade konusundan bahsetmek zorundayız. Bu tamamen Crowley’in Thelama içerisindeki çalışmasına, onun ruhani felsefesine özgü olan bir konu değil. Çünkü bu 36 Lesson içerisinde tesadüfen bahsedilmektedir. Hatta Sermon 1’de kadar O şunu söyleyecektir:

"Ben Sol elimle bir dünyayı ezdiğim için""Fakat benim sağ elim içerisinde bu onun bana karşı nasıl kazanabileceği şey. Aşk sadece benim irademe bağlı."

Thelema Birey ve Tanrı arasında ayrım yapmaz.

“Her erkek ve her kadın bir yıldızdır.” Sermonlarda ayrım yapmaz.

Vivec, Sotha Sil, Almalexia ve Nerevar hepsi de yakın bir şekilde yıldız sembolüne benzemektedir. Sermon 2'de, Vivec yıldız şekilli olarak tanımlanmaktadır. Sermon'36 da, Ayem (Almalexia) üzerinde bakanların yıldızların anlamlarıyla üstesinden gelinmektedir. Ve Dagoth Ur bir Yıldız getirmek için söz verir. Bu da kendisidir. Her insan içerisinde ilahi bir güç vardır ve bu Vaazlar bunun daha güçlü olanlar ve Tanrı’ya benzeyenlerde daha belirgin olduğunu öne sürmektedir. Fakat bu Vaazların bizden Kendi Yıldızımızı takip etmemizi istediği açıktır. Bunun karşılığında da hepimizin içindeki ilahi gücün takip edilmesini istemektedir.

“İrade” Thelemetic düşünce içerisindeki muhtemelen en önemli konudur. Ve muhtemelen de tanımlanması en kolay olandır. Çünkü kader herkese ve her bireye özgü bir şeydir. Bu nedenle kişinin gerçek iradesiyle bir konserde performans sergilemesi, ilahi bir anlamda performans sergilemesiyle aynı olduğu öne sürülmektedir. Yani Thelema’nın en popüler satırı: “Canınızın istediği şeyi yapmanız kanunun tamamı olacaktır.” bu “istek” değildir. Thelama insanların gidip canları ne isterlerse yapmaları için cesaretlendirmez. Bunun yerine eğer amaç ile seyreltilirse ve sonucun şehvetiyle dağıtılırsa “İrade” “her anlamda mükemmel” bir şeydir. İrade düşünce ya da sebep olmaksızın yapılmalıdır. Çünkü bunlar bireyin isteğine engeldirler (her erkek ve her kadının bir yıldız olduğunu hatırlayın). Ve istenen sonuç için herhangi bir istek olmadan yapılmalıdır. Çünkü bu istek bizim kararımızı bulanıklaştırır. İrade ile hareket etmek bir anlamda düşünceden uzaklaşmayı gerektirir.  Aklın ışığının merkezindeki haznenin terk edilmesi gibidir.

Aşk sadece “İrade altında” olduğu zaman gerçek aşktır. İrade kanun iken, bu İradenin tabiatı da Aşktır. Bu deneyimin asimilasyonudur, İradenin yan ürünüdür. Bu Vaazlar Aşkın kolay ayırt edilebilir formunun çok az örneğini verirken, Crowley bol miktarda örnek vermektedir. Bu birçok insanın düşündüğü gibi birini duygusal anlamda sevme hareketi ya da sevecenlik ya da aşırı duygusallık değildir. Crowley “Nefretin kendisi de Aşktır” yazmaktadır.  Belki de aşkı Nuit ve Hadit enantiomorfhik konularının bir birleşimi olarak düşünmek kolaydır. Bunlar ölçülemez varlık (Nuit) ve her şeyin oldukça küçük merkez noktaları (Hadith) için Crowley’in terimleridir. Belki biz de Anu ve Padomay için ortak bir tema bulabiliriz?

Özetle: Aşk (İrade altında yapıldığı zaman) bireyin özündeki ilahi doğası ile uyumlu bir şekilde yapıldığı zaman tecrübenin asimilasyonudur;  Bizim kendi yıldızımızla gittikçe bütünleşme hareketimiz gibi bir şey.

Peki Neden Aşk/Sevgi?

Çünkü Sevgi gerçek evrenimizde olsun çok güçlü duygu şekillerinden biridir. Elder Scrolls Evreninde ise bu dahada yüceltilmiştir. Mundus içerisinde sevmek ilahi olma amacıyla hareket etme anlamına gelir. Vivec, ilahinin kavramsallaştırmasının zor ve belirsiz olduğu bizim dünyamızda yaşamaz. Bu birçok şekil alabilmesine rağmen, ortalama bir Elder Scrolls karakterinin ilahiyat konusuna yüzeysel olarak bakması imkânsız değildir. Fakat Vivec her ölümlünün sadece gerçek ilahi doğalarıyla, iradeleriyle uyumlu bir şekilde hareket ederek ilahi olabileceğini öne sürmektedir.

Bu Vaazlar içerisinde, Vivec bize söylemektedir: “ Aşk sadece benim iradem altındadır.” Fakat ben Vivec’in, belki de doğru bir şekilde, onun iradesinin onun hâkimiyetinde olan her ölümlünün iradesiyle aynı olduğuna inandığını düşünüyorum. O tamamen varlığın bütün sürecinin metafiziksel yapısının bilgisini öne sürmektedir. Bu nedenle belki de o haklıdır. Ya da belki de o bütün ölümlülerin kendi yıldızlarını takip etmeleri için erdemi kazanmadan önce evrensel olarak tecrübe etmesi gereken ortak olaylar ve aktiviteler olduğuna inanmaktadır. Aleister Crowley'in "The Book of Law" adlı kitabı "36 Lesson of Vivec" yani "The Book of Love" ile bir çok yerde benzeşmektedir ki bu kelimeleri telaffuz ederken bile anlayabiliyorsunuz.

You in the Fourth Era have already witnessed many of the attempts at reaching the final subgradient of all AE, that state that exists beyond mortal death. The Numidium. The Endeavor. The Prolix Tower. CHIM. The Enantiomorph. The Scarab that Transforms into the New Man.”

The Six Walking Ways ile beraber (The Numidium. The Endeavor. The Prolix Tower. CHIM. The Enantiomorph. The Scarab that Transforms into the New Man.) CHIM’i bilerek bir kişi Tanrılığın anlaşılması güç duygusunu yaşar. Bu da bütün bilinen kısıtlamalardan kaçış için imkân sağlayan şeydir.Yürüyen yollar (The Walking Ways) ilahiyatı gerçekleştirmek için altı iç içe geçmiş patikadır ya da CHIM in beşincisi olduğu diğerleriyle ‘eşleşmesi’ dir. Bütün patikalar Aurbis’in yapısını, Wheel’in anlayışını gerektiriyor gibi görünmektedir. Vivec’e göre ilk olan şey meselenin,  değişim için merakı ve isteği kendisini Wheel’in kenarına ve ötesine getiren Lorkhan olduğunu anlamaktır. Burada o Aurbis’in kenarlarına baktı ve böylece Tanrının ismini öğrendi: Ben. (Ben! Benliğinin var olduğunu kabul edip benlik taşımak) . 

Diğerlerinin CHIM’i bilmesi için yardım etme çabasıyla ve böylece de kendilerini kısıtlayan bütün kurallardan kaçmaları için Lorkhan o zaman Aedra’yı Mundus’u, Tekerleğin (Wheel) merkezinde (Nirn), inşa etmede kendisine katılması için ikna etti niçin başarısız olduğu yoğun bir tartışmanın konusu olmasına rağmen CHIM'deki bu girişim başarısız oldu ve yaratılmanın başlangıcından günümüze kadar kan aktı. Bazıları bu başarısızlığı bir yanlışlığa bağlar, bazıları da Lorkhan’ın fesatlığına bağlar. Koşullar bilinmemektedir fakat Vivec sözde başarısızlığın sadece diğerleri nasıl başarısız olunacağını bilsin diye meydana geldiğinden şüpheleniyor gibi görünmektedir. CHIM üzerinde oldukça fazla yazan Vivec, bunu şiddetle cennete ulaşma olarak tanımlamıştır. Görüyoruz ki o açıkça bunu Molag Bal’dan öğrenmiştir.

CHIM’i bilmeye çalışan ve başarılı olanların diğer örnekleri oldukça azdır ve bunların çoğu ihtilaf halindedir. Dokuz İlahinin takipçileri ve diğerleri Tiber Septim’in CHIM’i bildiğine ve Talos olduğuna, Dokuzuncu İlah, inanırdı. Tamriel’i fethettikten kısa bir süre sonra, “Talos’un, Stormcrown, benim nesimin uzun kış olduğu yerde Kuzeyden doğma, gücünü göstermeme izin verin,” dediğine inanılmaktadır. Ben şimdi krallığın içinde nefes alıyorum ve benim olan bu toprakları yeniden şekillendiriyorum. “Ben bunu sizin için, Kırmızı Lejyonlar, sizi sevdiğim için yapıyorum”. Bu Cyrodiil içerisindeki açık bir iklim değişikliğine bir referanstır: Cyrodiil sıklıkla “sonsuz bir orman” olarak tanımlanmaktadır . Fakat 3.Çağ ve orayı balta girmemiş ormanlar olarak değil ılıman ormanlar ve ovaların toprağı olarak tanımlanmaktadır ]. Diğer kaynaklar Ak-Altın Kule’nin İnsanlar tarafından yönetilmesin iklimdeki değişikliğin sebebi olarak görülmesine rağmen bazı insanlar tarafından bunun CHIM’i bilmek için başarılı bir girişim sayesinde kullanılabilen inanılmaz bir gücün kanıtı olduğuna inanılır.

Bu alıntının Mankar Camoran tarafından onun Gizemli Xarxes hakında yorumlarında çapraz referans alınmıştır. Aşağıdaki ifadede bulunmaktadır:

Alıntı:"CHIM. Bunu bilenler dünyayı yeniden şekillendirebilirler. Bir zamanlar Orman olan Kızıl Kralın evini seyredin." ~Mitik Şafak Yorumları 3

"Kızıl Kral" Talos’u ve onun ormanlı evi Cyrodiil’i ifade etmektedir.

[Spoiler=CHIM and Amaranth Explained][Resim: 1383012428306.png][/Spoiler]
#2
Eline sağlık. Müsait bir vakitte hepsini okuyacağım. Detaylı bir çalışma olmuş sir
#3
Tek kelime ile efsane.
#4
Ellerine sağlık uzun bir çalışma olduğu zaten yazıdan belli çok teşekkürler.
#5
Çok iyi
#6
Ellerinize sağlık. Çok güzel bir çalışma olmuş. Smile
#7
Hortlatmak gibi olmasın ama beş sorum olacak:

1- Lorkhan ve Vivec başarısız oldular çünkü onlar nasıl başarısız olunacağını gösterip diğerlerinin farklı yollarla başarılı olmasını istediler. Doğru mudur?
2- Padomay ve Anu'nun ortak noktası aşk mıdır? Padomay'ın öfkesi ve kıskançlığı da bir aşk mıdır?
3- Anu madem Amaranth oldu bu muazzam güçle neden Padomay'ı yok etmedi?
4- Dwemerlar da Tanrılara kafa tutmak ve onların gücüne erişmek istedi. Bu güce giden yol CHIM midir? (Dwemerlara göre)
5- Tanrıların ölümlü oluşu ve ölümlülerin Tanrı oluşu Ehlnofeylerin düşüşü ve Vivec ve Talos gibilerinin tekrar yükselişi midir? Lorkhan güçlü bir düşüşle indirip çok daha güçlü şekilde kalkmalarını mı istedi?
#8
(16.09.2016, Saat: 09:41)Diist Kiin link Adlı Kullanıcıdan Alıntı: 3- Anu madem Amaranth oldu bu muazzam güçle neden Padomay'ı yok etmedi?
4- Dwemerlar da Tanrılara kafa tutmak ve onların gücüne erişmek istedi. Bu güç CHIM midir?
3-Amaranth Bilinçsiz olarak rüya görmek, her şeyi görüyorsun biliyorsun ama müdehale edemiyorsun TES evrenide Anunun rüyası.
4-Olabilir ama birde Dwemerler tarafından inşa edilmiş Lorkhan'ın kalbini kullanmış Numidium var, dwemerların bunu kullanma fırsatları olmadığından tam olarak ne için yaptıklarını bilmiyoruz belkide kendilerine has bir somut tanrı yapmışlardı ayrıca sanırım Numidium'un zamanı kırma gibi bir özelliğide vardı belkide bunuda tanrılara kafa tutmak için kullanacaklardı.
#9
[member=3134]LorkhaN[/member] Özelden sana birşey sormuştum zamanında ona da cevap vermiştin, unutmadım. Yine cevap veriyorsun, çok teşekkürler Smile
#10
(16.09.2016, Saat: 09:41)Diist Kiin Adlı Kullanıcıdan Alıntı: Hortlatmak gibi olmasın ama beş sorum olacak:

1- Lorkhan ve Vivec başarısız oldular çünkü onlar nasıl başarısız olunacağını gösterip diğerlerinin farklı yollarla başarılı olmasını istediler. Doğru mudur?
2- Padomay ve Anu'nun ortak noktası aşk mıdır? Padomay'ın öfkesi ve kıskançlığı da bir aşk mıdır?

1- Lorkhan'ı bilemem ama vivec başaramayınca bilerek yaptım oolum ayağına yatıyor olabilir.
2- Aşkın gözü kördür, padomay da öfkelenip dağıtmış ortalığı. Sevgi ve adanmışlıkla zaten en üst mertebeye ulaşılıyor, ne demişler; insan önce sevmeyi öğrenmeli.
#11
CHIM tüm bunların ötesinde Elder Scrolls Evreninin bir çeşit simülasyon, matrix olduğunu kriptolu bir biçimde ifade ediyor olabilir. Aslında TES evreninde tüm Daedra ve Aedralardan güçlü hatta onların bile simülasyonun parçası olduğu bir sonsuz varoluş var ve TES evreni de onun hayali, rüyası diyebiliriz. Yani Nirn, Oblivion boyutu vs. gerçek değil imajinasyon. Burada asıl godhead olan kişi oyuncu mu oluyor o halde diye soru doğuyor akıllarda? Bunu yazarken bile saçma geliyor evet ama yazmaya devam ediyorum. Hepimiz aynı evrenden bahsedip aynı evrenin hayalinin içindeyiz/oynuyoruz. Bir sonraki oyunda çok az da olsa bilimkurguya bağlarlar ise, ve bunu çok derin bir hikaye anlatımıyla yaparlarsa bence efsane olur. Komplo teorileri uçuşur insanlar kafayı yer fanlar kazan kaldırır. Neden böyle bir çıkarım yapıyorum? Çünkü 4chan sızıntılarında benzer şeyler söylendi. Dragonborn'un hikayesi devam edecek bir sonraki oyunda muhtemelen CHIM'i elde edecek Vivec ve Talos gibi. Neyse gidip yatayım ya gece gece kafam allak bullak oldu.

https://www.reddit.com/r/teslore/comments/5clwwu/so_is_all_of_elder_scrolls_a_dream_or_is_chim/?st=jg5q0oa6&sh=8d5d2b28

[Resim: m07s87bobb3ocxt1fhpc.png]
#12
TES evreni dediğimiz, Anu'nun babası olan kişinin anılarından oluşmakta. Tabii bu da bir teori ama akla daha yatkın şahsımca. Zira zevk meselesi olduğu gibi, bilimkurgudan hazetmem.

Kadim Tomarlar dediğimizse bence godheadin rüyalarını veya onun babasının anılarını taşıyor. Tanrıları aşan bir iş varsa, bu godhead ve rüyadır. Onu da ancak Vivec ile Talos düzenler. CHIM aşar.