Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi

Ölüçağıranlar İle Mücadele Derneği
#1
Derneğimiz katılım çok az olduğu ve giderler karşılanamadığı için 24/2/2018 tarihi itibariyle kapatılmıştır.

Kuruluş Tarihi: 15/12/2017 14:00
[Resim: images?q=tbn:ANd9GcTzqLlVTuFaeKQmOmQkL1o...zujNrIgGCA]
Ölüçağıranlar İle Mücadele Derneği

Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve İlkeleri

Derneğin Adı ve Merkezi
Derneğin tam adı, “Ölüçağıranlar ve Çağırılan Ölüler ile Mücadele Derneği” dir. Hak temelli çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin merkezi bu sayfadır. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı
Dernek, ölü çağırmanın meşruiyetinin ve yarattığı hasarların ortadan kaldırılması için çalışmak, ölüye muamele bağlamında varolan hakların uygulanması ve ihlallerin engellenmesi için mücadele vermek ve aynı zamanda çağrı büyülerine maruz kalmış bireyler arası dayanışmayı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
Ölü çağırmayla mücadele konusunda faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
Çağrı büyülerinden sağkalan bireylere yönelik danışma merkezi ve sığınak açmak, açılmasına destek olmak, mevcutları güçlendirmek,
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak,
Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

Derneğin İlkeleri
Ölüçağıranlar İle Mücadele Derneği,
Ölüçağıranlara karşı mücadele yürüten bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.
Kararlar konsensüs yoluyla alınır.
Çağrı büyülerinin hiçbirisine tolerans gösterilmez.
Beyan esastır. Kimse maruz kaldığı şiddeti belgelemek zorunda bırakılmaz.

Üyelik Koşulları
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik Yükümlülükleri
Üyeler, dernek tüzüğüne uymak, üzerlerine aldıkları görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdür. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak sorumluluğundadır. Dernek üyeleri, derneğin amacını, ilkelerini ve vizyonunu etkileyebilecek konularda yaptıkları konuşmalarda, verdikleri demeçlerde ve yazdıkları yazılarda sorumluluk çerçevesinde davranır ve derneğe zarar vermemek için azamî dikkat gösterir.

Üyelikten Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Katılmak için beyanda bulununuz.
Üyeler:
320x200
[+] 320x200 isimli üyenin iletisini 1 üye beğendi